OCR miễn phí

Ocr Miễn Phí

Trích xuất văn bản từ hình ảnh và PDF trực tuyến

Cách chúng tôi xử lý các tệp của bạn

Các tệp bạn chọn được gửi qua internet đến máy chủ của chúng tôi để thực hiện OCR trên chúng.

Các tệp được gửi đến máy chủ của chúng tôi sẽ bị xóa ngay lập tức sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất hoặc không thành công.

Mã hóa HTTPS được sử dụng khi gửi tệp của bạn và khi tải xuống văn bản được trích xuất từ các tệp đó.