Itself Tools
itselftools

Zásady ochrany osobných údajov

Posledná aktualizácia 2023-02-03

Tieto zásady ochrany osobných údajov boli pôvodne napísané v angličtine a sú preložené do iných jazykov. V prípade rozporu medzi preloženou verziou týchto zásad ochrany osobných údajov a anglickou verziou bude rozhodujúca anglická verzia.

Súkromie našich používateľov („vy”) je pre Itself Tools („nás”) mimoriadne dôležité. Na Itself Tools máme niekoľko základných princípov:

Dbáme na to, aké osobné údaje vás žiadame poskytnúť a osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme prostredníctvom prevádzky našich služieb.

Osobné údaje uchovávame len dovtedy, kým máme dôvod ich uchovávať.

Naším cieľom je zabezpečiť úplnú transparentnosť toho, ako zhromažďujeme, používame a zdieľame vaše osobné údaje.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, keď:

Používate naše webové stránky vrátane: adjectives-for.com, air-local.com, aktuellerstandort.de, buscadorpalabras.com, convertman.com, find-words.com, food-here.com, how-to-say.com, howmanyz.com, image-converter-online.com, itselftools.com, itselftools.com, lokasisaya.id, miubicacionactual.es, mp3-converter-online.com, my-current-location.com, my-location.ca, my-location.uk, mylocationnow.us, ocr-free.com, online-archive-extractor.com, online-image-compressor.com, online-mic-test.com, online-pdf-tools.com, online-screen-recorder.com, other-languages.com, palavras.app, read-text.com, record-video-online.com, rhymes-with.com, send-voice.com, share-my-location.com, speaker-test.com, to-text.com, translated-into.com, txtlingo.com, video-compressor-online.com, voice-recorder.io, webcam-test.com, word-count-tool.com, wordfinder.site

Sťahujete a používate naše mobilné aplikácie alebo „chrome extension“, ktoré odkazuje na tieto pravidlá.**

** Naše mobilné aplikácie a „chrome extension” sú teraz softvérom na konci životnosti, už nie sú k dispozícii na stiahnutie ani podporované. Našim používateľom odporúčame vymazať naše mobilné aplikácie a „chrome extension” zo svojich zariadení a namiesto toho použiť naše webové stránky. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek odstrániť z tohto dokumentu odkazy na tieto mobilné aplikácie a „chrome extension“.

Komunikujete s nami inými súvisiacimi spôsobmi – vrátane predaja a marketingu

Ak v týchto zásadách ochrany osobných údajov odkazujeme na:

„Naše Služby“, máme na mysli akúkoľvek našu webovú stránku, aplikáciu alebo „chrome extension“, ktorá odkazuje alebo odkazuje na tieto zásady, vrátane tých, ktoré sú uvedené vyššie, a ďalšie súvisiace služby vrátane predaja a marketingu.

Pozorne si prečítajte tieto Zásady ochrany osobných údajov. AK NESÚHLASÍTE S PODMIENKAMI TÝCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV, NEVSTUPUJTE NA ČÍSLO Naše Služby.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu tieto Zásady ochrany osobných údajov zmeniť. O akýchkoľvek zmenách vás upozorníme aktualizáciou dátumu „Posledná aktualizácia” týchto Zásad ochrany osobných údajov. Odporúčame vám pravidelne kontrolovať tieto Zásady ochrany osobných údajov, aby ste boli informovaní o aktualizáciách. Bude sa mať za to, že ste boli informovaní o zmenách v akýchkoľvek revidovaných Zásadách ochrany osobných údajov, budú sa na ne vzťahovať a bude sa to považovať za prijatie ich pokračovania v používaní Naše Služby po dátume zverejnenia takýchto revidovaných Zásad ochrany osobných údajov.

ZBER VAŠICH INFORMÁCIÍ

Informácie o vás môžeme zhromažďovať rôznymi spôsobmi. Informácie, ktoré môžeme zhromažďovať prostredníctvom čísla Naše Služby, závisia od obsahu a materiálov, ktoré používate, a od činností, ktoré podniknete, a zahŕňajú:

Osobné údaje, ktoré nám zverejňujete

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete, keď si u nás vytvoríte alebo sa prihlásite do svojho účtu, alebo keď urobíte objednávku. Tieto informácie môžu zahŕňať:

Vami poskytnuté osobné údaje. Môžeme zbierať mená; emailové adresy; používateľské mená; heslá; preferencie kontaktu; kontaktné alebo autentifikačné údaje; fakturačné adresy; čísla debetných/kreditných kariet; telefónne čísla; a ďalšie podobné informácie.

Prihlásenie tretej strany. Môžeme vám povoliť, aby ste si u nás vytvorili alebo sa prihlásili pomocou vašich existujúcich účtov, ako je váš účet Google alebo Facebook alebo iné účty. Ak sa rozhodnete vytvoriť alebo prihlásiť sa do svojho účtu u nás týmto spôsobom, budeme zhromažďovať a používať informácie, ktoré získame od tejto tretej strany, iba na účely, ktoré sú opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov alebo ktoré sú vám inak objasnené na Naše Služby.

Údaje denníka a používania

Údaje denníka a používania sú informácie o používaní a výkone, ktoré naše servery automaticky zhromažďujú, keď pristupujete alebo používate Naše Služby a ktoré zaznamenávame do súborov denníka.

Údaje o zariadení

Informácie o vašom počítači, telefóne, tablete alebo inom zariadení, ktoré používate na prístup k číslu Naše Služby. Môže to zahŕňať model a výrobcu vášho zariadenia, informácie o vašom operačnom systéme, vašom prehliadači a akékoľvek údaje, ktoré sa rozhodnete poskytnúť.

Prístup k zariadeniu

Môžeme požadovať prístup alebo povolenie k určitým funkciám z vášho zariadenia, vrátane bluetooth, kalendára, fotoaparátu, kontaktov, mikrofónu, pripomienok, senzorov, SMS správ, účtov sociálnych médií vášho zariadenia, úložiska, polohy a ďalších funkcií. Ak chcete zmeniť náš prístup alebo povolenia, môžete tak urobiť v nastaveniach svojho zariadenia.

Údaje o spätnej väzbe používateľov

Zhromažďujeme hodnotenia hviezdičkami, ktoré poskytujete na čísle Naše Služby.

Údaje zhromaždené dodávateľmi tretích strán

Na zobrazovanie reklám, keď pristupujete na číslo Naše Služby, môžeme použiť dodávateľov tretích strán vrátane spoločnosti Google. Dodávatelia tretích strán používajú súbory cookie na zobrazovanie reklám na základe vašich predchádzajúcich návštev na čísle Naše Služby alebo na iných webových stránkach. Ďalšie informácie nájdete v časti „COOKIES A INÉ SLEDOVACIE TECHNOLÓGIE“.

Upozorňujeme, že tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na zhromažďovanie informácií nami („Itself Tools”) a nezahŕňajú zhromažďovanie informácií žiadnymi dodávateľmi tretích strán.

Údaje zhromaždené technológiami sledovania a merania ***

*** Na našich webových stránkach sme prestali používať službu Google Analytics a odstránili sme všetky naše účty Google Analytics. Naše mobilné aplikácie a „chrome extension“, ktoré môžu používať službu Google Analytics, sú teraz softvérom na konci životnosti. Používateľom odporúčame, aby si zo svojich zariadení vymazali naše mobilné aplikácie a „chrome extension” a namiesto toho používali webové verzie Naše Služby (naše weby). Preto považujeme za úplne ukončené používanie služby Google Analytics na čísle Naše Služby. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek odstrániť túto časť z tohto dokumentu.

Softvér tretích strán vrátane Google Analytics môžeme okrem iného použiť na analýzu a sledovanie používania Naše Služby používateľmi, zdrojov návštevnosti (demografické údaje používateľov), údajov o zariadeniach a iných typov údajov a na určenie popularity určitého obsahu, a lepšie porozumieť online aktivitám.

AKO A PREČO POUŽÍVAME INFORMÁCIE

Účely používania informácií

Informácie o vás používame na účely uvedené nižšie:

Na poskytnutie čísla Naše Služby. Napríklad na nastavenie a údržbu vášho účtu, spracovanie platieb a objednávok, overenie informácií o používateľovi a ďalšie operácie, ktoré sú potrebné na poskytnutie čísla Naše Služby. Alebo napríklad na konverziu vašich súborov na zobrazenie mapy vašej aktuálnej polohy, aby ste mohli zdieľať svoje zvukové klipy a ďalšie operácie, ktoré sú základnou funkciou niektorých z Naše Služby.

Aby ste si mohli vytvoriť alebo prihlásiť svoj účet u nás. Ak sa rozhodnete vytvoriť alebo prihlásiť sa do svojho účtu u nás pomocou účtu tretej strany, ako je váš účet Apple alebo Twitter, používame informácie, ktoré ste nám umožnili zhromažďovať od týchto tretích strán, aby sme vám uľahčili vytvorenie a prihlásenie do vášho účtu. s nami.

Na doručenie personalizovanej a/alebo neprispôsobenej reklamy. V sekcii „COOKIES A INÉ SLEDOVACIE TECHNOLÓGIE” nájdete zdroje, v ktorých sa dozviete viac o tom, ako Google používa informácie zo stránok a aplikácií, ako je Naše Služby, ako Google Adsense používa súbory cookie, ako sa odhlásiť z personalizovaných reklám na našich webových stránkach a ako obyvatelia Kalifornie a používatelia nachádzajúci sa v krajine, ktorá spadá do pôsobnosti GDPR, môžu spravovať nastavenia ochrany osobných údajov na našich webových stránkach.

Zabezpečiť kvalitu, zachovať bezpečnosť a zlepšiť Naše Služby. Napríklad monitorovaním a analýzou protokolových súborov servera, aby sme mohli opraviť potenciálne problémy so softvérom s Naše Služby a porozumieť trendom používania Naše Služby, aby sme vytvorili nové funkcie, ktoré sa podľa nás budú používateľom páčiť.

Na ochranu Naše Služby a našich používateľov. Napríklad zisťovaním bezpečnostných incidentov; zisťovanie a ochrana pred škodlivými, klamlivými, podvodnými alebo nezákonnými aktivitami; dodržiavanie našich zákonných povinností.

Na správu používateľských účtov. Vaše údaje môžeme použiť na účely správy vášho účtu u nás.

Na správu objednávok a odberov. Vaše informácie môžeme použiť na správu vašich objednávok, predplatného a platieb uskutočnených cez číslo Naše Služby.

Ak chcete odpovedať na otázky používateľov. Vaše informácie môžeme použiť na zodpovedanie vašich otázok.

Ak chcete analyzovať spätnú väzbu, ktorú ste poskytli na čísle Naše Služby.

Právne základy zhromažďovania a používania informácií

Naše používanie vašich informácií je založené na týchto dôvodoch:

(1) Použitie je nevyhnutné na splnenie našich záväzkov voči vám podľa platných podmienok služby alebo iných zmlúv s vami alebo je potrebné na spravovanie vášho účtu – napríklad na umožnenie prístupu na našu webovú stránku na vašom zariadení alebo na spoplatnenie za platený plán; alebo

(2) Použitie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti; alebo

(3) Použitie je nevyhnutné na ochranu vašich životných záujmov alebo záujmov inej osoby; alebo

(4) Máme legitímny záujem použiť vaše informácie – napríklad poskytnúť a aktualizovať číslo Naše Služby; vylepšiť Naše Služby, aby sme vám mohli ponúknuť ešte lepšiu používateľskú skúsenosť; chrániť Naše Služby; komunikovať s vami; na meranie, meranie a zlepšovanie účinnosti našej reklamy; a aby sme pochopili naše zadržiavanie a opotrebovanie používateľov; monitorovať a predchádzať akýmkoľvek problémom s Naše Služby; a prispôsobenie vašej skúsenosti; alebo

(5) Dali ste nám svoj súhlas — napríklad predtým, ako na vaše zariadenie umiestnime určité súbory cookie a neskôr k nim pristúpime a analyzujeme ich, ako je popísané v časti „COOKIES A INÉ SLEDOVACIE TECHNOLÓGIE“.

ZDIEĽANIE VAŠICH INFORMÁCIÍ

Informácie o vás môžeme zdieľať za nasledujúcich okolností a s primeranými zárukami na vaše súkromie.

Dodávatelia tretích strán

Informácie o vás môžeme zdieľať s dodávateľmi tretích strán, aby sme vám mohli poskytnúť číslo Naše Služby. Okrem toho môžeme zdieľať informácie o vás s predajcami tretích strán, ktorí tieto informácie potrebujú, aby nám mohli poskytovať svoje služby alebo poskytovať svoje služby vám. Tieto môžu zahŕňať:

Inzerenti a reklamné siete

Služby cloud computingu

Poskytovatelia služieb ukladania údajov

Spracovatelia platieb

Služby registrácie a overovania používateľských účtov

Poskytovateľ mapových a lokalizačných služieb

Právne a regulačné požiadavky

Môžeme zverejniť informácie o vás v reakcii na predvolanie, súdny príkaz alebo inú vládnu žiadosť.

Súhrnné alebo neidentifikované informácie

Môžeme zdieľať informácie, ktoré boli agregované alebo deidentifikované, takže ich už nemožno primerane použiť na vašu identifikáciu.

Na ochranu práv, majetku a iných

Môžeme zverejniť informácie o vás, keď sa v dobrej viere domnievame, že zverejnenie je primerane potrebné na ochranu majetku alebo práv spoločnosti Automattic, tretích strán alebo širokej verejnosti.

S vaším súhlasom

Môžeme zdieľať a zverejňovať informácie s vaším súhlasom alebo na váš pokyn.

MEDZINÁRODNÝ PRENOS INFORMÁCIÍ

Naše Služby sú ponúkané po celom svete a technologická infraštruktúra, ktorú používame, je distribuovaná na miestach v rôznych krajinách vrátane USA, Belgicka a Holandska. Keď používate Naše Služby, informácie o vás môžu byť prenesené, uložené a spracované v iných krajinách, ako je vaša. Vyžaduje sa to na účely uvedené v časti „AKO A PREČO POUŽÍVAME INFORMÁCIE“.

Ak máte bydlisko v krajine, ktorá spadá do rozsahu pôsobnosti GDPR, potom krajiny, v ktorých môžu byť vaše informácie prenášané, uchovávané a spracovávané, nemusia mať také komplexné zákony na ochranu údajov ako tie vo vašej krajine. Prijímame však opatrenia na ochranu vašich osobných údajov v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a platnými právnymi predpismi.

AKO DLHO UCHOVÁVAME INFORMÁCIE

Informácie o vás vo všeobecnosti likvidujeme, keď už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich zhromažďujeme a používame – popísané v časti „AKO A PREČO POUŽÍVAME INFORMÁCIE” – a nie sme zo zákona povinní ich uchovávať.

Uchovávame denníky serverov, ktoré obsahujú informácie automaticky zhromažďované, keď pristupujete alebo používate Naše Služby, približne 30 dní. Protokoly uchovávame počas tohto časového obdobia, aby sme okrem iného analyzovali používanie Naše Služby a prešetrili problémy, ak sa na niektorom z Naše Služby niečo pokazí.

BEZPEČNOSŤ VAŠICH INFORMÁCIÍ

Aj keď žiadna online služba nie je 100% bezpečná, veľmi tvrdo pracujeme na tom, aby sme vaše informácie chránili pred neoprávneným prístupom, použitím, pozmenením alebo zničením, a preto prijímame primerané opatrenia.

VOĽBY

Pokiaľ ide o informácie o vás, máte k dispozícii niekoľko možností:

Môžete sa rozhodnúť nepristupovať na číslo Naše Služby.

Obmedzte informácie, ktoré poskytujete. Ak máte u nás účet, môžete sa rozhodnúť neposkytnúť nepovinné informácie o účte, informácie o profile a informácie o transakciách a fakturácii. Majte na pamäti, že ak tieto informácie neposkytnete, niektoré funkcie Naše Služby – napríklad predplatné, za ktoré sa účtujú dodatočné poplatky – nemusia byť dostupné.

Obmedzte prístup k informáciám vo svojom mobilnom zariadení. Operačný systém vášho mobilného zariadenia by vám mal poskytnúť možnosť ukončiť našu schopnosť zhromažďovať uložené informácie. Ak sa to rozhodnete obmedziť, možno nebudete môcť používať určité funkcie, ako je geografické označovanie fotografií.

Nastavte svoj prehliadač tak, aby odmietal súbory cookie. Pred použitím Naše Služby sa zvyčajne môžete rozhodnúť nastaviť svoj prehliadač tak, aby odstraňoval alebo odmietal súbory cookie prehliadača, s nevýhodou, že niektoré funkcie Naše Služby nemusia bez pomoci súborov cookie správne fungovať.

Ak ste obyvateľom Kalifornie, rozhodnite sa zrušiť predaj svojich osobných údajov. Ako je popísané v časti „COOKIES A INÉ SLEDOVACIE TECHNOLÓGIE“, obyvatelia Kalifornie môžu kedykoľvek použiť nástroj dostupný na našich webových stránkach, ktoré zobrazujú reklamy, aby sa odhlásili z predaja svojich údajov.

Ak sa nachádzate v krajine, ktorá spadá do pôsobnosti GDPR, nesúhlaste s použitím vašich osobných údajov. Ako je popísané v časti „COOKIES A INÉ SLEDOVACIE TECHNOLÓGIE“, používatelia nachádzajúci sa v krajine, ktorá spadá do pôsobnosti GDPR, môžu kedykoľvek použiť nástroj dostupný na našich webových stránkach, ktoré zobrazujú reklamy, na odmietnutie súhlasu s používaním ich osobných údajov.

Zrušte svoj účet u nás: ak ste si u nás otvorili účet, môžete svoj účet zrušiť. Prosím, majte na pamäti, že môžeme naďalej uchovávať vaše informácie aj po zrušení vášho účtu, keď sú tieto informácie primerane potrebné na splnenie (alebo preukázanie nášho dodržiavania) zákonných povinností, ako sú napríklad žiadosti orgánov činných v trestnom konaní.

COOKIES A INÉ SLEDOVACIE TECHNOLÓGIE

Cookies sú malé dátové súbory uložené vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri návšteve webovej stránky.

Súbory cookie sú buď prvej strany (spojené s doménou, ktorú používateľ navštevuje), alebo tretej strany (súvisiacej s doménou, ktorá je odlišná od domény, ktorú používateľ navštevuje).

My („Itself Tools”) a dodávatelia tretích strán (vrátane spoločnosti Google) môžeme na čísle Naše Služby používať súbory cookie, webové majáky, sledovacie pixely a ďalšie technológie sledovania s cieľom umožniť základné funkcie a zobrazovať reklamy (a analyzovať používanie a online aktivitu – pozri poznámku *** nižšie).

Nevyhnutne potrebné cookies

Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby Naše Služby vykonával základné funkcie a sú potrebné na to, aby sme mohli prevádzkovať určité funkcie. Patria sem správa účtu, autentifikácia, platby a ďalšie podobné služby. Tieto cookies ukladáme my (Itself Tools).

Reklamné cookies

Predajcovia tretích strán (vrátane spoločnosti Google) používajú súbory cookie a/alebo podobnú technológiu sledovania, aby vám pomohli spravovať vašu online skúsenosť s nami a aby vám zobrazovali reklamy na základe vašich predchádzajúcich návštev alebo používania Naše Služby a/alebo iných webových stránok na internete.

Používanie súborov cookie pre reklamy spoločnosti Google umožňuje spoločnosti Google a jej partnerom zobrazovať vám reklamy na základe vašich návštev alebo používania stránok Naše Služby a/alebo iných stránok na internete.

Google môže používať súbory cookie prvej strany, ak nie sú k dispozícii súbory cookie tretích strán.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako Adsense používa súbory cookie, môžete navštíviť číslo https://support.google.com/adsense/answer/7549925.

Ak sa nachádzate v krajine, ktorá spadá do pôsobnosti GDPR, naše webové stránky, ktoré zobrazujú reklamy, vám predstavujú nástroj (poskytovaný spoločnosťou Google), ktorý získava váš súhlas a umožňuje vám spravovať nastavenia ochrany osobných údajov. Tieto nastavenia je možné kedykoľvek zmeniť prechodom do spodnej časti webovej stránky.

Ak máte bydlisko v Kalifornii, naše webové stránky, ktoré zobrazujú reklamy, vám predstavujú nástroj (poskytovaný spoločnosťou Google), ktorý vám umožňuje zrušiť predaj vašich údajov. Tieto nastavenia ochrany osobných údajov je možné kedykoľvek zmeniť prechodom do spodnej časti webovej stránky.

Všetci používatelia sa môžu odhlásiť z prispôsobenej reklamy na webových stránkach a v aplikáciách (napríklad Naše Služby), ktoré sú partnermi spoločnosti Google pri zobrazovaní reklám. Stačí navštíviť číslo https://www.google.com/settings/ads.

Prípadne sa môžete odhlásiť z používania súborov cookie dodávateľom tretej strany na prispôsobenú reklamu na čísle https://youradchoices.com.

Ďalšie informácie o deaktivácii reklám založených na záujmoch nájdete na čísle Network Advertising Initiative Opt-Out Tool alebo Digital Advertising Alliance Opt-Out Tool.

Ako je uvedené v časti VOĽBY, môžete obmedziť prístup k informáciám na svojom mobilnom zariadení, nastaviť prehliadač tak, aby odmietal súbory cookie, a rozhodnúť sa nepristupovať na číslo Naše Služby.

Analytics cookie ***

*** Na našich webových stránkach sme prestali používať službu Google Analytics a odstránili sme všetky naše účty Google Analytics. Naše mobilné aplikácie a „chrome extension“, ktoré môžu používať službu Google Analytics, sú teraz softvérom na konci životnosti. Používateľom odporúčame, aby si zo svojich zariadení vymazali naše mobilné aplikácie a „chrome extension” a namiesto toho používali webové verzie Naše Služby (naše weby). Preto považujeme za úplne ukončené používanie služby Google Analytics na čísle Naše Služby. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek odstrániť túto časť z tohto dokumentu.

Môžeme použiť dodávateľov tretích strán, vrátane spoločnosti Google (pomocou ich analytického softvéru Google Analytics), aby sme umožnili sledovacie technológie a remarketingové služby na Naše Služby. Tieto technológie a služby používajú súbory cookie prvej strany a súbory cookie tretích strán okrem iného na analýzu a sledovanie používateľov. ' použitie čísla Naše Služby na určenie popularity určitého obsahu a na lepšie pochopenie online aktivít. Ďalšie informácie o tom, ako zrušiť zhromažďovanie údajov prostredníctvom služby Google Analytics, nájdete na: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Technológie sledovania, ako sú „web beacons” alebo „pixely“

Na čísle Naše Služby môžeme použiť „web beacons” alebo „pixely“. Zvyčajne ide o malé neviditeľné obrázky, ktoré sa často používajú v spojení so súbormi cookie. Web beacons však nie sú uložené vo vašom počítači ako súbory cookie. Webové majáky nemôžete zakázať, ale ak zakážete súbory cookie, funkčnosť webových majákov môže byť obmedzená.

WEBOVÉ STRÁNKY, SLUŽBY ALEBO APLIKÁCIE TRETÍCH STRÁN

Naše Služby môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán, online služby alebo mobilné aplikácie, ktoré nie sú s nami pridružené. Naše Služby môže obsahovať aj reklamy tretích strán, ktoré nie sú s nami pridružené a ktoré môžu odkazovať na webové stránky, online služby alebo mobilné aplikácie tretích strán. Po použití týchto odkazov na opustenie Naše Služby sa na žiadne informácie, ktoré poskytnete týmto tretím stranám, nevzťahujú tieto zásady ochrany osobných údajov a nemôžeme zaručiť bezpečnosť a súkromie vašich údajov. Pred návštevou a poskytnutím akýchkoľvek informácií ktorýmkoľvek webovým stránkam, online službám alebo mobilným aplikáciám tretích strán by ste sa mali informovať o zásadách ochrany osobných údajov a postupoch (ak existujú) tretej strany zodpovednej za danú webovú stránku, službu online alebo mobilnú aplikáciu. Mali by ste podľa vlastného uváženia podniknúť kroky potrebné na ochranu súkromia vašich informácií. Nie sme zodpovední za obsah alebo postupy a zásady ochrany osobných údajov a zabezpečenia akýchkoľvek tretích strán vrátane iných stránok, služieb alebo aplikácií, ktoré môžu byť prepojené s Naše Služby alebo z neho.

POLITIKA PRE DETI

Vedome nepožadujeme informácie od detí mladších ako 13 rokov a neposkytujeme im informácie. Ak sa dozviete o akýchkoľvek údajoch, ktoré sme zhromaždili od detí mladších ako 13 rokov, kontaktujte nás pomocou kontaktných informácií uvedených nižšie.

OVLÁDANIE PRE FUNKCIE NESLEDOVAŤ

Väčšina webových prehliadačov a niektoré mobilné operačné systémy obsahujú funkciu Do-Not-Track (“DNT”) alebo nastavenie, ktoré môžete aktivovať, aby ste signalizovali, že uprednostňujete ochranu osobných údajov, aby sa nesledovali a nezhromažďovali údaje o vašich aktivitách pri prehliadaní online. Nebola dokončená žiadna jednotná technologická norma na rozpoznávanie a implementáciu signálov DNT. Preto v súčasnosti nereagujeme na signály prehliadača DNT ani žiadny iný mechanizmus, ktorý automaticky oznamuje vašu voľbu nesledovať online. Ak bude prijatý štandard pre online sledovanie, ktorý musíme v budúcnosti dodržiavať, budeme vás o tomto postupe informovať v revidovanej verzii týchto Zásad ochrany osobných údajov.

VAŠE PRÁVA

Ak sa nachádzate v určitých častiach sveta, vrátane Kalifornie a krajín, ktoré spadajú do pôsobnosti Európskeho všeobecného nariadenia o ochrane údajov (známeho aj ako „GDPR”), môžete mať určité práva týkajúce sa vašich osobných údajov, napríklad právo požadovať prístup k vašim údajom alebo ich vymazanie.

Európske všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR)

Ak sa nachádzate v krajine, ktorá spadá do rozsahu pôsobnosti GDPR, zákony o ochrane údajov vám dávajú určité práva v súvislosti s vašimi osobnými údajmi, s výhradou akýchkoľvek výnimiek ustanovených zákonom, vrátane práv na:

Požiadajte o prístup k vašim osobným údajom;

Požiadať o opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov;

Namietať proti nášmu používaniu a spracúvaniu vašich osobných údajov;

Požiadať, aby sme obmedzili používanie a spracovanie vašich osobných údajov; a

Požiadajte o prenosnosť vašich osobných údajov.

Máte tiež právo podať sťažnosť vládnemu dozornému orgánu.

Kalifornský zákon o ochrane súkromia spotrebiteľov (CCPA)

Kalifornský zákon o ochrane osobných údajov spotrebiteľov („CCPA”) od nás vyžaduje, aby sme obyvateľom Kalifornie poskytli niektoré ďalšie informácie o kategóriách osobných údajov, ktoré zhromažďujeme a zdieľame, kde tieto osobné údaje získavame a ako a prečo ich používame.

Zákon CCPA tiež vyžaduje, aby sme poskytli zoznam „kategórií” osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, ako je tento pojem definovaný v zákone, takže tu je. Za posledných 12 mesiacov sme od obyvateľov Kalifornie zhromaždili nasledujúce kategórie osobných údajov v závislosti od používaných služieb:

Identifikátory (ako vaše meno, kontaktné informácie a identifikátory zariadenia a online);

Informácie o aktivite na internete alebo inej elektronickej sieti (ako napríklad vaše používanie čísla Naše Služby);

Viac informácií o tom, čo zhromažďujeme, a zdrojoch týchto informácií nájdete v časti „ZBER VAŠICH INFORMÁCIÍ“.

Osobné údaje zhromažďujeme na obchodné a komerčné účely opísané v časti „AKO A PREČO POUŽÍVAME INFORMÁCIE“. A tieto informácie zdieľame s kategóriami tretích strán popísanými v časti „ZDIEĽANIE VAŠICH INFORMÁCIÍ“.

Ak ste obyvateľom Kalifornie, máte podľa zákona CCPA ďalšie práva, na ktoré sa vzťahujú výnimky stanovené zákonom, vrátane práva na:

Žiadosť o informácie o kategóriách osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, o kategóriách obchodných alebo komerčných účelov ich zhromažďovania a používania, o kategóriách zdrojov, z ktorých informácie pochádzajú, o kategóriách tretích strán, s ktorými ich zdieľame, a o konkrétnych údajoch zhromažďujeme o vás;

Požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré zhromažďujeme alebo uchovávame;

Odhlásiť sa z akéhokoľvek predaja osobných údajov (viac informácií nájdete v časti „COOKIES A INÉ SLEDOVACIE TECHNOLÓGIE”); a

Nedostávajte diskriminačné zaobchádzanie za uplatňovanie svojich práv podľa zákona CCPA.

Kontaktujte nás ohľadom týchto práv

K svojim osobným údajom môžete zvyčajne pristupovať, opraviť ich alebo odstrániť pomocou nastavení účtu a nástrojov, ktoré ponúkame, ale ak nemôžete alebo by ste nás chceli kontaktovať ohľadom niektorého z ďalších práv, odošlite svoju žiadosť na napíšte nám pomocou kontaktných informácií uvedených nižšie.

Keď nás budete kontaktovať ohľadom jedného z vašich práv podľa tejto časti, budeme si musieť overiť, či ste správna osoba, skôr než čokoľvek zverejníme alebo vymažeme. Ak ste napríklad používateľ, budeme potrebovať, aby ste nás kontaktovali z e-mailovej adresy priradenej k vášmu účtu.

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Ak máte otázky alebo pripomienky k týmto zásadám ochrany osobných údajov, kontaktujte nás na adrese: hi@itselftools.com

KREDIT A LICENCIA

Časti týchto Zásad ochrany osobných údajov boli vytvorené skopírovaním, prispôsobením a opätovným použitím častí Zásad ochrany osobných údajov Automattic (https://automattic.com/privacy). Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú k dispozícii na základe licencie Creative Commons Sharealike, a preto sprístupňujeme aj naše Zásady ochrany osobných údajov pod rovnakou licenciou.