OCR zadarmo

Ocr Zadarmo

Extrahujte text z obrázkov a súborov PDF online

Ako zaobchádzame s vašimi súbormi

Súbory, ktoré vyberiete, sa odosielajú cez internet na naše servery, aby sa na nich vykonalo OCR.

Súbory odoslané na naše servery sa po dokončení alebo zlyhaní konverzie okamžite vymažú.

Pri odosielaní súborov a pri sťahovaní textu extrahovaného z týchto súborov sa používa šifrovanie HTTPS.