OCR ਮੁਫ਼ਤ

Ocr ਮੁਫ਼ਤ

ਚਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ PDF ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਟੈਕਸਟ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕਰੋ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ OCR ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਰਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰਿਵਰਤਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਰਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਭੇਜਣ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਵੇਲੇ HTTPS ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।