OCR үнэгүй

Ocr Үнэгүй

Зураг болон PDF файлаас текстийг онлайнаар задлах

Бид таны файлуудыг хэрхэн зохицуулдаг

Таны сонгосон файлуудыг манай серверүүд дээр OCR хийх зорилгоор интернетээр илгээдэг.

Манай сервер рүү илгээсэн файлууд хөрвүүлэлт дууссан эсвэл амжилтгүй болсны дараа шууд устдаг.

HTTPS шифрлэлт нь таны файлуудыг илгээх болон тэдгээр файлаас гаргаж авсан текстийг татаж авах үед ашиглагддаг.