OCR бесплатно

Ocr Бесплатно

Извлечете текст од слики и PDF датотеки преку Интернет

Како постапуваме со вашите датотеки

Датотеките што ги избирате се испраќаат преку Интернет до нашите сервери со цел да се изврши OCR на нив.

Датотеките испратени до нашите сервери веднаш се бришат по завршувањето или неуспехот на конверзијата.

HTTPS шифрирањето се користи при испраќање на вашите датотеки и при преземање на текстот извлечен од тие датотеки.