Δωρεάν OCR

Δωρεάν Ocr

Εξαγωγή κειμένου από εικόνες και αρχεία PDF στο Διαδίκτυο

Πώς χειριζόμαστε τα αρχεία σας

Τα αρχεία που επιλέγετε αποστέλλονται μέσω Διαδικτύου στους διακομιστές μας προκειμένου να πραγματοποιηθεί OCR σε αυτά.

Τα αρχεία που αποστέλλονται στους διακομιστές μας διαγράφονται αμέσως μετά την ολοκλήρωση ή την αποτυχία της μετατροπής.

Η κρυπτογράφηση HTTPS χρησιμοποιείται κατά την αποστολή των αρχείων σας και κατά τη λήψη του κειμένου που εξάγεται από αυτά τα αρχεία.